Lunda öppettider

Enduroträning hos ÖMK och på Lunda

För att få köra på Östhammars MKs motorbanor krävs att man alltid, vid alla tillfällen, använder den träningsväst (enduro) man personligen måste kvittera ut. (Gäller ej tävlingar)

Giltig Licens krävs vid körning på alla ÖMK’s banor.

Krav att man är minst två vid träning om olyckan är framme.

Miljömatta skall alltid användas vid service och tankning.

Träning endast på anvisade tider och via inbjudande årsvästinnehavare.

!!! Besökare från andra klubbar än ÖMK får ej träna på egen hand !!!

Obligatorisk anmälan/avanmälan till träningsansvarig på plats, så ingen blir kvar i skogen.

Medlem som har årsväst kan bjuda in icke västinnehavare, även från andra klubbar och ansvarar då för kvittering av tillfällig väst, betalning och registrering. Registrering sker på lista  i ÖMK-förrådet i uthuset vid Ören.

Betalning av hyrväst/dag sker med swish enligt info på anslagstavlan på uthuset vid Ören

Normalt är banan öppen för träning mellan kl. 09:00 och 21:00 måndag – torsdag

samt lördag – söndag mellan kl. 10 och 16 Håll koll i kalender så banan är öppen innan ni åker hit

Klicka här för att prenumerera på kalender.