Hur blir man medlem i ÖMK 2024

januari 1, 2024

Enskild medlem 150 kronor
Enskild medlem under 21 år 100 kronor
Familjekort 200 kronor

Sätt in pengar på på klubbens Plusgiro 10 06 25-3
Skriv in ditt namn som avsändare.

Sedan kommer en viktig del
Skicka ett e-post till kassor@osthammarsmk.se
Där du skriver in nedan info, vid familjekort glöm inte samtliga medlemmar
Namn
Adress
Personnummer
Telefonnummer, gärna mobil
e-post

Alternativt skickar du informationen ovan med vanlig post till
Östhammars MK
Box 83
742 21 Östhammar